Werken met een architect

Om uw bouwproject goed te laten verlopen is het inhuren van een architect verstandig zoniet onvermijdelijk. Met zijn inzicht en kennis in ontwerp en bouwzaken kan veel last van uw schouder worden weggenomen. Van belang hierbij is dat een architect moet kunnen luisteren naar wat de opdrachtgever voor ogen heeft, aandacht heeft voor wat u misschien over het hoofd ziet en wensen, ideeën en gedachten weet te vertalen in een ruimtelijk concept of een ontwerp.

Het ontwerpen en realiseren van een bouwplan, een verbouw- of restauratieplan ver- loopt in een aantal fasen, te beginnen met het maken van een ontwerp en afsluitend met de oplevering. Behalve in de ontwerpfase kan de architect in elke fase van het bouwproject een belangrijke rol spelen. In de bouwfases staat aangegeven wat de taak van de architect is en wat hij voor u kan betekenen.

FASE 1

A. Het voorlopig ontwerp
B. Het definitief ontwerp

FASE 2

A. Toestemming tot bouwen
B. De bouwvoorbereiding
C. De aanbesteding

FASE 3

A. De uitvoering
B. De oplevering