Visie

De leefomgeving heeft grote invloed op ons welbevinden, zowel het comfort als de beleving ervan. Rijnhold Noorlag streeft ernaar de vele aspecten die met dit welbevinden samenhangen te integreren in het ontwerp en in het bouw- of restauratieplan. Het zijn immers wij zelf die lange tijd wonen in de ruimte die wij ontwerpen of hiervan gebruik maken. Vanuit dit perspectief willen ik eveneens bijdragen dat onze projecten zich respectvol in de omgeving voegen.

Het implementeren van goede ideeën vereist net ​​zo veel, zoniet meer creativiteit als het ontwikkelen van concepten. Architecten onttrekken zich meer en meer van het nemen van verantwoordelijkheid voor het gehele bouwproces tot en met de opleveringen. Zij verkiezen de veilige rol als vormgever of stylisten en laten de rol van bouwmeester over aan adviseurs en/of managers. Sinds de start van het bureau heeft Rijnhold Noorlag de rol van bouwmeester een centrale plaats gegeven in alle uitgevoerde projecten.

Rijnhold Noorlag wil deze rol blijven uitvoeren om controle te houden op de architectonische interventies. Hij neemt graag de verantwoordelijkheid voor het gehele bouwproces.

Milieuvriendelijk

NOORLAG ONTWERP EN BOUWADVIES is gespecialiseerd in milieuvriendelijk en energiezuinig (ver-)bouwen en restaureren. Duurzaam en energiezuinig ontwerpen vraagt al in vroegtijdig stadium om ecologisch verantwoorde besluiten. Het gaat daarbij om het complete palet, van transport, materiaalkeuze, vorm, flexibiliteit, levensduur tot energie- en waterverbruik.

Herbestemming en herontwikkeling staat bij mij al centraal. Dat heeft te maken met de ervaringen op het brede terrein van stadsvernieuwing. Voorbeelden in de stad Utrecht; het voormalige Antonius ziekenhuis en het voormalig terrein van Dierengeneeskunde aan de Biltse Grift. Hieronder vallen ook diverse leegstaande scholen die herbestemming kregen. Nu de bouw stagneert en de Vinex locaties hun voltooiing naderen, zijn herbestemming en herontwikkeling één van de belangrijkste opgaven in het versterken van de leefomgeving. Er komen op grote schaal gebouwen, complexen en terreinen vrij.

De leegstand op bedrijventerreinen en winkels neemt sterk toe. Het is tijd om door een inventieve combinatie van historische waarden en eigentijdse ontwerpoplossingen daar verandering in te brengen. Rijnhold Noorlag wil daaraan samen met andere adviseurs en bouwkundigen een betekenisvolle en rijke bijdrage leveren.