Noorlag Ontwerp + Bouwadvies

Rijnhold Noorlag is gespecialiseerd in bouwen in de bestaande omgeving. Door strategieën en concepten te ontwikkelen met een onderzoekende houding streeft hij ernaar maximale kwaliteit voor onze leefomgeving te realiseren. Rijnhold werkt samen met verschillende inzetbare disciplines.

Voor  bouwtechnische uitwerking werkt hij samen met tekenbureaus. Voor constructieve uitwerking met constructeurs De Prouw en voor kleinere werken met Betuwe Bouwadvies. Voor de uitwerking van duurzaam en energiezuinig bouwen werkt Rijnhold Noorlag samen met diverse partijen als installateurs, stukadoorsbedrijven, leveranciers van leem- en kalkmortels. Op het gebied van Bouwfysica is een grote kennis aanwezig. Deze synergie is in het leven geroepen om overtreffende ideeën te ontwikkelen en voor realisatie van waardevolle en duurzame projecten. NOORLAG ONTWERP EN BOUWADVIES probeert op deze wijze opdrachtgevers optimaal van dienst te zijn.

Wonen met karakter

Noorlag Ontwerp + Bouwadvies werkt graag voor particuliere opdrachtgevers. Het maken van maatwerk levert nu eenmaal unieke projecten op.

Rijnhold Noorlag: ‘De dialoog met een opdrachtgever leidt tot de essentie van de opgave. “Binnen de perken zijn de mogelijkheden net zo oneindig als daarbuiten” is in dit kader een treffende uitspraak van Jules Deelder. Wij willen daar graag aan toevoegen dat wanneer je met karakter wilt wonen je moet durven te kiezen voor wat je echt wilt. Ik vertaal woonwensen en ideeën van opdrachtgevers in een ontwerp, bestek- en werktekeningen met details. In de schetsfase werken ik met plattegronden en met ruimtelijke beelden om uitgangspunten inzichtelijk te maken. Daardoor kunnen betere keuzes worden gemaakt en kunnen we op elk moment uitzoomen om het totale ontwerpproces te overzien. Ter illustratie is een schets van de Parkwoningen toegevoegd waarmee in de ontwerpfase uitgangspunten zijn gevisualiseerd. Met mijn ontwerp- en architectuur streef ik naar een eigentijds en gezond leefklimaat, waarbij het gebruik en de beleving centraal staan.

Mijn ontwerpen worden getypeerd door hun sterke relatie met de omgeving en hun eigen karakter.’ Noorlag Ontwerp + Bouwadvies kan het hele ontwerp- en bouwproces tot en met de oplevering begeleiden. Rijnhold Noorlag: ‘Op een betrokken manier wordt met alle partijen samengewerkt en vooert de architect de directie om zo alle uitvoerende partijen het beeld voor ogen te houden dat de opdrachtgever wil realiseren. Binnen de financiële mogelijkheden van onze opdrachtgever kan er dan een zo een optimaal eindresultaat worden bereikt.’