Duurzaamheid

Een gebouw heeft betekenis voor het individu, gebruik, gezondheid, comfort en bewustzijn creëren van bijvoorbeeld het energieverbruik. Een gebouw moet ook betekenis hebben welke  ervoor zorgt dat het gebouw maatschappelijk ingebed is. Uitstraling, karakter en betekenis worden bereikt door het leveren van kwaliteit. Zij zijn daardoor de beste garantie voor een lang bestaan.

Rijnhold Noorlag is gespecialiseerd in milieuvriendelijk en energiezuinig (ver-)bouwen en restaureren. Hij bedenkt per project de aanpak van duurzaamheid in het Programma van Eisen en helpt opdrachtgevers een zo groot mogelijke duurzaam resultaat te behalen. Elk project is daardoor weer een bijdrage aan het doel om woningen en gebouwen een positieve impact te laten hebben op milieu en omgeving. Dus zoveel mogelijk energie neutraal, cradle to cradle, waardevol én gericht op de toekomst. Door de juiste materiaaltoepassing kunnen woningen, gebouwen, zelfs monumenten lucht zuiveren en volledig zelfvoorzienend zijn. Ze kunnen naast low-tech duurzame ontwerpen, nieuwe technologieën in zich opnemen, die in de toekomst nog betere prestaties (én hogere kostenbesparingen) met zich meebrengen

Levensduur . kwaliteit . natuurlijke materialen . demontabel . zelf voorzienend . multi functioneel . TOEKOMST gericht . innovatie . gezond binnenklimaat . natuurlijke ventilatie . luchtzuiverend . CO2opslag . hout . FSC . hergebruik . recycling . upcycling . CO2 neutraal . cradle to cradle . energie efficientie . energie neutraal . energie leverend .wind energie . ZON . passief huis . KARAKTER . herbestemming . wateropslag . waterzuiverend . leefkwaliteit . groen . bruin daken . mos-sedum . toename (bio)diversiteit