Project Description

Nieuwbouw en Herontwikkeling

Fonteinstraat 25

Noordwal 2016-217 van bedrijsruimte naar 9 appartementen + winkel

Locatie: Leerdam